Tag: Easy Salad

Kosambari (Mung Salad)

Kosambari (Mung Salad)

A healthy, vegan salad made with split mung beans, cucumber, carrot and tempered with spices and herbs.